Blog

In de blogserie komen ervaringen, opvattingen en praktische tips aan de orde, die betrekking hebben op de werkgebieden van Food Mountain. De eerste blogserie behandelt de ‘wicked problems’ die typisch samengaan met horizontale/publiek-private samenwerkingsverbanden.

Ecosystemen en Babylonië

Samenwerken tussen partijen met verschillende opdrachten is altijd ingewikkeld. Vaak wordt dit toegeschreven aan belangenconflicten tussen partners die, zeker als het spannend wordt, aan de

Lees verder »

Richting van de neuzen

Bij de oprichting van een valley bureau, economic board, clusterorganisatie of triple helix organisatie overheerst doorgaans tevredenheid en optimisme. Op zich ook terecht. De eerste,

Lees verder »

Wie betaalt….

Ondersteuningsorganisaties voor ecosystemen (valley bureaus, economic boards, cluster organisaties of triple helix organisaties) worden vaak opgericht met een flinke financiële injectie uit publieke middelen. Op

Lees verder »