Achtergrond

De oprichter: Roger van Hoesel

Nieuwsgierigheid naar en het verbinden van verschillende werelden is een rode draad in het professionele leven van Roger. Al tijdens zijn studietijd in Rotterdam koos hij voor zowel de bedrijfseconomische variant als de algemeen-economische afstudeerrichting ontwikkelingsprogrammering. De eerste was vaak het voorportaal van marketeers, registeraccountants en bankiers. De tweede variant leidde studenten op om een bijdrage te leveren aan armoedevraagstukken. Na zijn afstuderen verbond hij beide door een keuzevak ‘bedrijfseconomische vraagstukken in ontwikkelingslanden’ te ontwikkelen en daarna te doceren. Tijdens zijn promotie-onderzoek in Zuid Korea en Taiwan moest er vanuit het niets een netwerk worden opgebouwd met onderzoekers en bedrijven ter plekke.

Tijdens Roger’s eerste baan bij een startup avant la lettre in Den Haag waren flexibiliteit en improvisatievermogen kenmerken waar een flink beroep op werd gedaan. Bij Buck Consultants International leerde hij vervolgens het belang van de geografische dimensie van samenwerking kennen.

Later bij Rijnconsult was het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden regelmatig de kern van de opdracht. Samenwerken impliceert een veranderproces. Bewust aandacht voor de manier waarop partners reageren op verandering bleek een belangrijke dimensie van succes.

Tijdens de bijna 16 jaar als directeur van Foodvalley NL heeft Roger, samen met zijn collega’s en vele anderen, zijn ideeën en energie volledig kunnen wijden aan het stimuleren en bouwen van nieuwe samenwerkingsverbanden. Dit was een jongensboek boordevol inspiratie en leerpunten. Zaken als lenigheid van geest en daarmee durven te blijven leren, maar ook respect voor ieders positie en rol, bleken keer op keer voorwaarden voor succes. Talloze verbanden werden er in binnen- en buitenland opgezet rond vernieuwing van de voedselketens. Hij leerde ook te varen op intuïtie en het belang van horizontaal denken en handelen, in plaats van hiërarchie en macht centraal te stellen. En last, but certainly not least, het belang van goede partners. Ook bij Food Mountain geldt weer: het gaat niet om de oprichter, maar om het netwerk van gedreven professionele partners!

De naam Food Mountain

Food Mountain past als naam om verschillende redenen prima bij de ambities van de organisatie. Het World Economic Forum verwoordde in 2019 op een krachtige manier waarom “mountains matter more than you think”. In de eerste plaats wonen er bijna 1 miljard mensen op of rond bergen. Daarnaast vinden we 25% van de biodiversiteit aan land in een bergachtige omgeving. Maar liefst 6 van de 20 belangrijkste gewassen op aarde hebben hun oorsprong in bergen. Ook vinden we maar liefst 28% van alle bossen in bergachtige gebieden. En tot slot voorzien bergen ons voor 60-80% van het zoetwater op onze planeet. Kortom, bergen vormen een belangrijke pilaar voor onze toekomstige voedselsystemen.

Daarnaast is de naam Food Mountain natuurlijk ook een knipoog naar de organisatie waar Roger gedurende bijna 16 jaar aan het roer stond, namelijk Foodvalley NL. Internationale relaties merken regelmatig op dat het gebruik van begrippen als ‘valley’ en ‘mountain’ in een Nederlandse context op hen enigszins curieus overkomt. Het hoogste punt van Nederland bevindt zich ca. 322 meter boven de zeespiegel en maar liefst 26 procent van het land ligt beneden zeeniveau. Desalniettemin stellen bergtoppen -hoe betrekkelijk laag ze ook mogen zijn- je in staat om voorbij je eigen omgeving te kijken. Een eigenschap die onmisbaar is om te kunnen streven naar een duurzamer, gezonder en inclusiever voedselsysteem.

Boek bestellen

Clusters en ecosystemen zijn “in”. Foodvalley NL is een voorbeeld van een organisatie die bijdraagt aan een bloeiend innovatie ecosysteem. Bij Foodvalley NL gaat er geen week voorbij waarin iemand de vraag stelt hoe de organisatie is gestart, hoe zij georganiseerd is, waar het geld vandaan komt, wat de doelgroep is, et cetera. Deze publicatie geeft een antwoord op deze vragen. Het biedt praktische handvatten voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. De vele ‘real life’ inzichten zijn relevant voor iedereen die zijn eigen regio wil veranderen in een economisch succesverhaal.

Interesse in dit boek? Laat uw gegevens achter en u ontvangt gratis een digitale versie in uw mailbox!