Initiatieven

Navigeren door ecosystemen

Effectief samenwerken met partijen buiten de eigen organisatie levert steeds vaker een strategisch voordeel op. Dit heeft bij veel ondernemingen de interesse doen groeien in ecosystemen, innovatiedistricten, clusters, of hoe de samenwerkingsverbanden van bedrijven, kennisinstellingen en overheden ook worden omschreven. Het vinden van de juiste ecosystemen en hoe daarbinnen te navigeren is voor individuele ondernemingen nog niet zo eenvoudig. Op vele plekken in de wereld bieden regio’s tegen elkaar op om bedrijven te overtuigen dat zij het beste in staat zijn om hun ambities te helpen realiseren. Binnen Ecosystem Navigators ondersteunen wij ondernemingen bij het formuleren van een realistische ambitie, het vinden van effectieve partnerships in de meest geschikte ecosystemen en vooral het formuleren van een implementatie-strategie (ecosysteem-navigatie) die een optimaal resultaat voor de onderneming garandeert.

Wij dragen bij als adviseur en matchmaker.

Versterken van ecosysteemorganisaties

Vanuit overheidsoptiek is de belangstelling voor ecosystemen als instrument voor sociaal-economisch beleid groot. In veel gevallen worden er speciale organisaties voor in het leven geroepen die moeten bijdragen aan een optimaal functionerend ecosysteem. Deze organisaties worden wereldwijd met verschillende aangeduid, zoals valley bureaus, clusterorganisaties, economic boards of triple helix organisaties. Lang niet altijd zijn de verwachtingen gestoeld op een goede analyse van de economische potentie van een gebied. Ook vereist de aanwezigheid van veel verschillende stakeholders een subtiele maar heldere aanpak als het gaat om het definiëren van de ambities en de manier van werken. Het managen van dergelijke organisaties is in de praktijk dan ook vaak een balanceer-act tussen multi-stakeholder management en koersvastheid. Ecosystem Navigators ondersteunt initiatiefnemers van dergelijke organisaties vanaf het idee tot en met een succesvolle implementatie.

Wij dragen bij als adviseur, inspirator, kwartiermaker of coach.  

Van idee tot realisatie

Samenwerken met andere partijen is inspirerend maar tegelijkertijd in de meeste gevallen best ingewikkeld. Verschillende beelden bij de ambitie, manier van werken, te leveren bijdragen, alsmede tegenstrijdige belangen tussen potentiële partners maakt dat veel ideeën nooit tot realisatie komen. Food Mountain draagt graag bij om concrete ideeën die gericht zijn op het realiseren en versterken van het ecosysteem, tot een succes te maken. Hiertoe wordt de aanwezige ervaring, expertise, netwerk en hands-on mentaliteit ingezet.

Voorbeelden van bijdragen, zijn:

  • Concept-ontwikkeling
  • Haalbaarheidsstudies
  • Consortia bouwen
  • Kwartier-maken

Inspireren, meedenken, tegendenken, overzicht houden

De ervaring binnen Food Mountain worden ook ingezet in toezichthoudende rollen in binnen- en buitenland die bijdragen aan het vernieuwen van ons voedselsysteem. Voorbeelden hiervan zijn:

Roots Innovation Hub (voorzitter van het bestuur)

Voor jonge ondernemingen is het zaak om vanuit een inspirerende, dynamische omgeving te werken. Dergelijke plekken zijn vaak schaars en kostbaar. In Ede is er sinds kort een unieke locatie voor startende ondernemers, de Roots Innovation Hub. In twee voormalige kazernegebouwen op het World Food Center terrein kunnen zij zich vestigen tegen zeer gunstige voorwaarden. De ligging naast NS station Ede-Wageningen, te midden van alle activiteiten op het World Food Center terrein, maakt het een ideale locatie voor startende ondernemers. Een ideale plek om jouw bedrijf te starten en te groeien!

Nationale Week Zonder Vlees (bestuurslid)

Nationale Week Zonder Vlees is een initiatief van Isabel Boerdam, oprichter van De Hippe Vegetariër. De landelijke campagne wordt breed gedragen door een groot aantal partners uit de voedselindustrie. De Nationale Week Zonder Vlees promoot een flexitarisch eetpatroon, waarbij vlees en vis afgewisseld worden met vegetarische gerechten. De Nationale Week Zonder Vlees is een terugkerend initiatief en vindt jaarlijks in maart plaats. Een dagje zonder vlees als de nieuwe standaard. De vierde editie staat gepland voor 8-24 maart.

FoodTechHub Brazil (member strategic advisory board)

Brazilië is een van ’s werelds grootste bronnen van landbouwproducten en biodiversiteit. Ondanks haar omvang en potentie, kent het Braziliaanse voedselsysteem een groot aantal uitdagingen, die voor innovatieve spelers ook weer de nodige kansen bieden. FoodTechHub Brazil, opgericht in 2019, jaagt vernieuwing van het Braziliaanse voedselsysteem actief aan. De actieve gemeenschap van corporates, start-ups, investeerders kennisinstellingen en de overheid maakt de organisatie een aantrekkelijke partner voor Nederlandse partners om een goede ingang te vinden in Brazilië.