Food Mountain ontwikkelt en ondersteunt innovatieve samenwerkingsverbanden voor toekomstbestendige voedselsystemen

Succesvol bouwen aan nieuwe voedselsystemen!

Onze voedselsystemen zullen duurzamer, inclusiever en gezonder moeten worden. Dit vereist innovatieve samenwerkingsverbanden tussen partijen die, ieder op hun eigen manier, hieraan een bijdrage kunnen leveren. Op deze website treft u initiatieven aan waar Food Mountain bij betrokken is. Indien u ideeën heeft om ook uw bijdrage te leveren, maar nog ondersteuning nodig heeft om deze te realiseren: neem contact op.

Ambitie aanscherpen

Team van partners samenstellen

Implementeren

Navigeren door ecosystemen

Wij ondersteunen ondernemingen bij het vinden van effectieve partnerships in de meest geschikte ecosystemen en het formuleren van een ecosysteem-strategie die een optimaal resultaat voor de onderneming garandeert.

Wij dragen bij als adviseur en matchmaker.

Versterken van ecosysteemorganisaties

In veel gevallen worden ondersteunende organisaties in het leven geroepen om de potentie van ecosystemen maximaal te benutten. Wij ondersteunen initiatiefnemers van speciale ecosysteemorganisaties vanaf het idee tot en met een succesvolle implementatie.

Wij dragen bij als adviseur, inspirator, kwartiermaker of coach.  

Van idee tot realisatie

Samenwerken met andere partijen is inspirerend maar tegelijkertijd in de meeste gevallen best ingewikkeld. Dit geldt eigenlijk voor het hele proces vanaf de ideevorming tot en met de implementatie. Wij helpen u graag om ook de eindstreep van uw idee te halen.

Wij dragen bij als inspirator, adviseur, matchmaker, of als kwartiermaker.

Inspireren, meedenken, tegendenken, overzicht houden

De ervaring binnen Food Mountain wordt ook ingezet in toezichthoudende rollen van innovatieve initiatieven in binnen- en buitenland die bijdragen aan het vernieuwen van ons voedselsysteem.

Wij dragen bij als actieve toezichthouder.

Roger-van-Hoesel-Def-HighRes-kleur-001-(Middel)-vierkant

De oprichter: Roger van Hoesel

Nieuwsgierigheid naar en het verbinden van verschillende werelden is een rode draad in het professionele leven van Roger.