Voorbeelden van recente trajecten

Bouwen van een ecosysteem organisatie

In het Midden-Oosten is, met ondersteuning van de Nederlandse overheid, een greenfield cluster organisatie ontwikkeld. Het is inmiddels een algemeen erkend foodcluster dat vorig jaar het zogenaamde ‘ bronze’ label for cluster management excellence heeft bemachtigd en nu gaat voor het ‘silver label.’ De geleverde ondersteuning begon met het organiseren van workshops over ecosystemen en welke ambitie in dit geval realistisch en haalbaar was. Hierna werd een ‘coalition van de willing’ vanuit verschillende stakeholders gevormd. Vervolgens betrof het alle aspecten van het ontwerp van een dergelijke organisatie (doelgroepformulering, het ontwikkelen van dienstenpakketten, financieringsmodellen, governance etc) tot en met het mede selecteren van de clustermanager en het fungeren als een klankbord tijdens de implementatie.

Ontwikkelen van een Businness-2-Business etalage

Vanuit veel landen in de wereld bestaat er grote belangstelling voor Nederlandse oplossingen voor toekomstbestendige voedselketens. Bij veel bezoeken van buitenlandse partijen aan Nederland zijn de mogelijkheden om de volledige rijkdom aan oplossingen te tonen, echter beperkt. Vandaar de behoefte om op een permanent plaats een permanente ‘showcase’ van Nederlandse bedrijven uit de agrifoodsector te ontwikkelen. Hiertoe zijn eerste concepten ontwikkeld en zijn de ambities vervolgens ook getoetst bij een groot aantal stakeholders. Op dit moment wordt bezien of deze belangstelling ook kan worden vertaald naar een gezonde business case.

Investeringsfonds

Een groot investeringsfonds vroeg zich af of de agri-foodsector voldoende interessante investeringsmogelijkheden voor hen bood. Het fonds is gespecialiseerd in het groot maken van bedrijven die bij aanvang van de investering al een zekere minimale omvang (scale ups) hebben. De kernvraag was voor dit fonds of de ambitie gerechtvaardigd was om zich ook op de agri-foodsector te richten. Hiertoe zijn de meest relevante (investeringstrends) in de sector in binnen- en buitenland in kaart gebracht. Vervolgens werden op basis van overeengekomen criteria vanuit opgestelde groslijsten profielen van veelbelovende jonge agri-foodbedrijven in kaart gebracht. Dit stelde de klant in staat om tot een afgewogen besluit te komen.

Training

Voor twee Zwitserse initiatieven werden clustermanagers getraind. Het doel was niet alleen om in algemene zin kennis te delen over de verschillende aspecten van het managen van clusterorganisaties. Door tevens de eigen strategische plannen van de organisaties als leidraad voor de training te gebruiken, werden deze flink aangescherpt. Bovendien stelde het de clustermanagers in staat om richting stakeholders een betere onderbouwing te verwoorden welke middelen vereist zijn om de beoogde doelen te realiseren.